CURA på dansk

CURA på dansk

Har prøvet på bedste vis at oversætte Cura til dansk, indtil videre uden ret meget uddybning.
Nogle ting har der ikke været ord jeg syntes jeg kunne oversætte til dansk, så modtager gerne input til det.

Mange ting er genereller termer, så vil kunne bruges med andre slicer også.
Håber I kan få lidt ud af det, bare det at gå hele programmet igennem gav mig en del mere viden om mulighederne.

Husk at gå i preference og “check all” for at se alle indstillinger.
Gælder også hvis du har opdateret, så uncheck, og sæt flueben igen for at se de nye ting.

Quality – Kvalitet

Layer height – Primær lag højde

Den primære lag højde (må max. være 80% af dyse størrelse)

”Højden af hvert lag i mm. Lavere værdier giver højere opløsning, længere print tid.
”Højere værdier giver lavere opløsning, kortere print tid”

Initial layer height – Første lags højde

Højden på det første lag (Lidt tykkere første lag kan gøre vedhæftning til pladen nemmere)

Line Width – Linje bredde

Bredden af ”stregen” der printes. Default diameter på dyse (nozzle)

Wall Line Width – Linje bredde af væg

Bredden af ”stregen” der printes. Default diameter på dyse (nozzle))

Outer Line Width – Linje bredde af ydre væg

Bredden af ”stregen” der printes. Default diameter på dyse (nozzle)

Inner Line Width – Linje bredde af indre væg

Bredden af ”stregen” der printes. Default diameter på dyse (nozzle)

Top/bottom Line Width – Linje bredde af top/bund streg

Bredden af ”stregen” der printes. Default diameter på dyse (nozzle))

Infill Line Width – Linje bredde af udfyldning

Bredden af ”stregen” der printes. Default diameter på dyse (nozzle)

Skirt/Brim Line Width – Linje bredde af vedhæftnings typer

Bredden af ”stregen” der printes. Default diameter på dyse (nozzle)

 

Kilde : www.simplify3d.com

Initial Layer Line Width – Linje bredde for første lag

Multiplikatorer for stregen i første lag. Forøgelse af denne kan øge vedhæftning.

 

 

Shell – Skal / væg

Wall thickness – Tykkelse af væg

Tykkelse af væg i horisontal retning.
Værdien divideret med væg tykkelse definere antal af vægge

Wall Line count – Antal vægge

Rundet op til et hel nummer, efter væg tykkelse.

Outer Wall Wipe distance – Afstand for “aftørring” af ydre væg

Hvor lange den flytter hele extruder efter ydre væg, for at skulle lag skifte (Z)

Top / Bottom Thickness – Tykkelse af Top / Bund

Tykkelse  af lag I top og bund
Værdien divideret med lag tykkelse angiver antal lag i top/bund

Top Thickness – Tykkelse af Top

Tykkelse  af lag I top
Værdien divideret med lag tykkelse angiver antal lag i top

Top Layers – Top lag

Rundet op til helt tal i forhold til tykkelse af top lag

Bottom Thickness – Tykkelse af bund

Tykkelse  af lag I top
Værdien divideret med lag tykkelse angiver antal lag i top

Bottom Layers – Bund lag

Rundet op til helt tal i forhold til tykkelse af bund lag

Top / Bottom Pattern – Top / Bund mønster

Mønster for lag I top og bund

Bottom Pattern Initial Layer – Mønster for det første lag

Mønster for det første lag

Outer Wall inset –  Ydre væg, offset

Hvis ydrevæggen er mindre end dyse størrelse, og printet efter indre væg bruges dette offset. Så laves overlap i indre væg, i stedet for udenfor modellen.

Optimize Wall printing Order – Optimer print rækkefølge af vægge

Optimering af rækkefølge vægge printes i.
For at minimere retraction og bevægelse uden at printe.

Outer before Inner Walls – Ydre væg før indre

Print række fælge af vægge, fra yderst til inderst.
Kan giver højere præcisions af x/y, primært med ABS eller lignende plast.
Kan mindste kvaliteten af ydre overflade.

Alternate Extra Wall – Ekstra væg

Printer en ekstra væg hver andet lag, infill smelter sammen med denne og kan give stærkere print.

Compensate Wall Overlaps – Kompensation for overlap af vægge

Regulere flow hvis der allerede er en væg hvor der printes.

Compensate Outer Wall Overlaps – Kompensation for overlap af ydre vægge

Regulere flow på ydre væg hvis der allerede er en væg hvor der printes.

Compensate Inner Wall Overlaps – Kompensation for overlap af indre vægge

Regulere flow på indre væg hvis der allerede er en væg hvor der printes.

Fill gaps between walls – Fyld huller mellem vægge

Udfylder huller mellem vægge, hvor der ikke er plads til en hel væg

Print thin Walls – Print tynde vægge

Printer stykker der horisontalt er mindre end dyse størrelse

Horizontal Expansion – Udvidelse horisontalt

Offset af alle polygoner i alle lag, positive værdier kompenserer for, for store huller.
Negative værdier kompenserer for, for små huller

Initial Layer Horizontal Expansion – Udvidelse horisontalt første lag

Offset af alle polygoner i første lag.
Negative værdier kan kompensere for at mase laget for meget

Z Seam Alignment – Z start punkt (søm)

Man kan vælge hvor start punktet (søm) skal være for hvert lag

 • User Specified – Bruger specificeret
 • Shortest – korteste afstand
 • Random – Tilfældig
 • Sharpest corner – Skarpeste hjørne

Z Seam Corner Preference – Z start hjørne (søm)

None – ingen indflydelse på start punktet (søm)
Hide seam – Højest sansynlighed for at det placerer indre
Expose seam – Højest sansynlighed for at det placerer ydre
Hide and Expose – kombination af de 2 foregående

Z Seam Relative – Z start (søm) relative

Ikke valgt, absolut placering I forhold til pladen
Valgt, relativ til objektets placering

Ignore Small Z Gaps – Ignorere mindre huller

Ignorer mindre huller, vertical

Extra Skin Wall Count – Ekstra overflade væg

Erstatter bund/top mønster med koncentriske linjer.
Brug 1 til 2 for at forbedre overflader der bygges ovenpå infill

Enable Ironing – Aktiver strygning

Kører over overfladen igen, uden at extrudere plastik, eller kun lidt. For at få glattere overflade.

 • Iron only highest layer – stryg kun øverste lag
 • Iron pattern – Strygnings mønster, zig-zak eller koncentrisk
 • Iron line spacing – Afstand mellem strygnings linjerne
 • Ironing flow – Flow mens der stryges
 • Ironing inset – Afstand der holdes fra kanten
 • Ironing speed – Hastigheden der køres henover overfladen.
  Tilpasset efter top/botton layer speed.

Infill – Udfyldning

Infill Dencity – Procentvis hvor meget emnet skal udfyldes, tætheden

 • Infill line distance – Afstand mellem udfyldnings linjer

Infill Pattern – Mønster infill skal laves i.

Slice modellen, og gå i Layer view for at se om der er et specielt mønster der passer bedst.

Infill Line directions – Retning af udfyldnings linjen

Umiddelbart  kan det ikke ændres

Infill X Offset – Udfyldnings Offset på X aksen

Udfyldning starter denne afstand fra x akse

Infill Y Offset – Udfyldnings Offset på Y aksen

Udfyldning starter denne afstand fra y akse

Infill Overlap Percentage – Udfyldnings overlap i procent

Hvor meget udfyldning skal overlappe med ydre vægge

 • Infill overlap – Udfyldnings overlap i mm
  (styret af %)

Skin Overlap Procentage – Skin overlap i procent

Hvor meget printet skal overlap i vægge, i % eller mm

Infill  Wipe distance – Udfyldnings ”aftørrings” afstanden

´                            Hvor meget printer skal bevæge sig efter hver udfyldnings linje.
Meget lig ”Infill Overlap”, dog er der ingen extrudering i denne setting.
For at forbedre vedhæftning til vægge-

Infill  Layer Thickness – Udfyldnings lag tykkelse

Lag højden af udfyldning, skal som standard passe til  normal lag højde.

Gradual Infill Steps – Gradvis udfyldnings tæthed

Hvor mange gange man skal halvere udfyldnings tætheden.
De øverste lag får en tæthed som angivet i ”Infill Density”, og lagenes tæthed
nedad reduceres med det angivne i denne setting.

Infill before Walls – Udfyldning før vægge

Om man ønsker at printe ydervægge før udfyldning

Minimum Infill Area – Minumim udfyldnings område

Definer det mindste areal for udfyldning

Skin removal Width – Bredden på skin som skal fjernes

Alt under denne bredde fjernes

 • Top Skin removal width – Bredden på top skin
 • Bottom Skin removal width – Bredden på skin bund

Skin Expand distance – Skin udvidelses afstand

Højere værdi får skin til at hæfte bedre på udfyldning

 • Top skin expand distance – Udvidelses afstand på top skin
 • Bottom skin expand distance – Udvidelses afstand på skin i bund

Maximun Skin Angle for expansion  – Max. Skin vinkel for udvidelse

Overflader med vinkler større end dette, vil ikke blive udvidet.

 • Minimum Skin Width for Expansion – Min.  Skin bredde for udvidelse
  Områder mindre end dette, udvides ikke

Material – Materiale

Default printing temperature  – Standard printe temperatur

Printing temperature  – Printe temperatur

Temperatur der printes i

Initial Printing temperature  – Printe temperatur i første lag

Final Printing temperature  – Printe temperatur i sidste lag

Build plate temperature  – Temperatur for bed / pladen

Build plate temperature initial layer – Temperatur for bed / pladen I første lag

Diameter  – Diameter for filament

Flow  – Flow for filament

 Enable Retraction – Aktiver tilbagetrækning

Filament trækkes tilbage når printer køre over ikke printede områder

Retract on layer change – Aktiver Tilbagetrækning ved lag skifte

Filament trækkes tilbage når printer køre til næste lag

Retraction distance – Tilbagetræknings længde

Antal mm filamenten skal trækkes tilbage.

 Retraction speed – Hastighed af  Tilbagetræknings

 • Retraction retract speed – Hastigheden af tilbagetrækning
 • Retraction prime speed – Hastigheden af fødning

Retraction extra prime amount – Ekstra filament efter tilbagetrækning

Kan nogle gange være nødvendigt at give lidt ekstra filament, efter en
tilbagetrækning.

Retraction minimum travel – Mindste afstand for tilbagetrækning

Dette er den afstand printer mindst skal flytte sig før der laves tilbagetrækning.

Maximum Retraction count – Max. Antal tilbagetrækninger

Max antal tilbagetrækninger indenfor området for tilbagetrækninger.

Minimum Extrusion Distance window – Min. tilbagetræknings afstands område.

Sættes ca. til tilbagetræknings længden.
Forhindre at tilbagetrækning bliver lavet på det samme materiale

 Nozzle Switch Retraction Distance –  Afstand for tilbagetrækning ved skift af dyse.

Sættes ca. til afstand der svare til varme zonen i hotend

Nozzle Switch Retraction Speed –  Hastighed for tilbagetrækning ved skift af dyse.

 • Nozzle Switch Retract Speed – Tilbagetræknings hastighed ved skift af dyse.
 • Nozzle Switch Prime Speed – Fødnings hastighed ved skift af dyse.

 

Speed – Hastighed

Print Speed –  Printe

Primære printe hastighed

 • Infill Speed – Hastighed for udfyldning
 • Wall Speed – Primær Hastighed for vægge
  • Outer wall speed – Hastighed ydre vægge
  • Inner wall speed – Hastighed indre vægge
  • Top/Bottom speed – Hastighed for top/bund

Travel Speed –  Hastighed for ikke print bevægelse

Primære hastighed printeren bevæger sig med når den ikke printer

Initial Layer Speed –  Primær Hastighed i første lag

Hvis der printes for hurtigt i første lag, kan man have store problemer med vedhæftning.

 • Initial layer Print Speed – Hastighed I første lag
 • Initial layer Travel Speed – Bevægelses hastighed I første lag

Skirt/Brim  Speed – Hastighed for skirt/brim

Maximum Z Speed –  Max hastighed for Z

Maksimal hastighed Z akse (vertikal) må løfte sig med.
0 = settings fra firmware

Number of slower layers –  Antal lag med lavere hastighed

Gældende for de første lag.

 Equalize Filament Flow –  Udjævn filament flow

Tynde linjer printes hurtigere, for at opretholde samme flow.

 Enable Acceleration control –  Aktiver accelerations kontrol

Hvor hurtigt print hovedet må accelerer.
Er oftest også styret i firmware, men kan overstyres her.

Print Acceleration –  Print acceleration

General print acceleration

 • Initial layer Print Acceleration – Første lags print acceleration
 • Initial layer Travel Acceleration – Acceleration for Ikke print bevægelser.
 • Top/Bottom Acceleration Top/bund acceleration

Travel Acceleration –  Acceleration for, Ikke print bevægelser

Generel print acceleration, for ikke print bevægelser.

Initial layer Acceleration –  Acceleration for første lag

Generel print acceleration, for første lag.

 • Initial layer Print acceleration – Print acceleration, for første lag.
 • Initial layer Travel acceleration – Acceleration i for første lag, for ikke print bevægelser.

Skirt/Brim Acceleration –  Skirt/Brim Acceleration

Generel print acceleration, for skirt/Brim

Enable Jerk Control –  Aktiver Jerk control

Jerk er en factor, for skifte i acceleration, acceleration set i forhold til tid.
For høj jerk kan give ”ghosting”, som giver nogle utilsigtede bølge lignende linjer i printet.
For lav jerk, kan f.eks. gøre skarpe kanter mere runde.

Print Jerk –  Print Jerk

Generel Jerk factor

 • Infill jerk – Udfyldnings Jerk
 • Wall jerk – Jerk for vægge
  • Outer Wall Jerk – Jerk for ydre vægge
  • Inner Wall Jerk – Jerk for indre vægge
  • Top/Bottom Jerk – Jerk for bund/top
 • Travel Jerk – Jerk for Ikke print bevægelser
 • Initial layer Jerk – Jerk for første lag
  • Initial layer print Jerk – Print Jerk for første lag
  • Initial layer travel Jerk – Jerk for Ikke print bevægelser i første lag
 • Skirt/Brim Jerk – Jerk for skirt/brim

 

Travel – Bevægelse

Combing mode –  Combing mode, hvordan nozzle bevæger sig under bevægelse.

Combing sørger for nozzle kun bevæger sig inden for områder der er printet

 • All – Alle
 • Off – slået fra, nozzle bevæger sig i lige linje til næste punkt.
 • No skin – top/bottom lag

Retract before outer wall –  Retract før ydre væg

Hvis aktiv, så laver den altid retract før de starter en ydre væg

 Avoid printet parts when travelling –  Undgå printede dele under bevægelse

Sørger for nozzle kun bevæger sig inden for printede områder, hvis Combing er sat til.

 Travel avoid distance –  Afstand mellem nozzle og printede dele under bevægelse

Layer Start X –  Koordinat X, nær det punkt hvor man ønsker den skal start hvert lag.

Layer Start Y –  Koordinat Y, nær det punkt hvor man ønsker den skal start hvert lag.

Z hop when retracted –  Z hop, når der er retract

Hvis aktiv, så køre Z akse op, men kun under retract

Z hop only over printed parts –  Z hop, kun over printede dele

Hvis aktiv, så køre Z akse op, over printede dele. Her kan man undgår den skubbe til printet.

Z hop height –  Z hop, højde

Afstanden Z skal køre op, typisk 0.5mm

 

Cooling – Køling

Enable print cooling –  Aktiver køling af print

Hvis man har blæser til køling af printet, aktiveres det her.

Fan speed –  Hastighed på blæser

Regular Fan speed –  Normale Hastighed på blæser

Maximum Fan speed –  Højeste Hastighed på blæser

Regular/Maximum…Speed treshold –  Normale/Højeste grænseværdi

Lag der printes langsommere end denne tid bruger normal hastighed.
Lag over denne tid, reguleres henimod højeste hastighed.

Initial fan speed –  Fan hastighed I starten

Lag der printes langsommere end denne tid bruger normal hastighed.

Regular fan speed at height –  Hvilken højde skal fan start på normal hastighed.

Blæser hastighed vil indtil denne højde bevæge sig fra hastighed i starten imod normal hastighed.

Regular fan speed at layer –  Hvilket lag skal fan start på normal hastighed.

Blæser hastighed vil indtil dette lag, bevæge sig fra hastighed i starten imod normal hastighed.

Minimum layer time –  Mindste tid på et lag

Minimums tid for et lag, printer sænker hastigheden for at opnå denne tid ved et lag
så emnet kan nå at blive tilstrækkelig afkølet

Minimum speed –  Mindste hastighed

Minimums hastighed, ihenhold til forgående.
For lav hastighed kan resultere for lavt tryk på nozzle.

 

Lift head –  Løft printer hoved

Printer  hoved køres væk, og venter på minimums tiden er gået

Support – Understøtning

Generate support –  Aktiver understøtning

Support/understøtning, genere en speciel struktur under emner der
”er ude i luften”.

Generate support –  Aktiver understøtning

Support/understøtning, genere en speciel struktur under emner der
”er ude i luften”.

Support placement –  Placering af understøtning

 • Touching build plate – Kun se steder understøtning har forbindelse med pladen
 • Everywhere – Alle steder, i forhold til settings

Support overhang angle –  Vinkel på udhæng for understøtning

 • 0 alt understøttes, 90 ingen understøtning

Support pattern –  Understøtnings mønster

Forskellige mønstre den laver understøtning i.

Connect Support ZigZags –  Forbind ZigZag understøtning

Mønsteret forbindes, for at være stærkere i sig selv.

Support Density –  Support fylde

Mere giver bedre broer, men bliver sværere at fjerne bagefter

Support Line Distance –  Afstand for understøtnings linjer

Hvor langt man ønsker mellem hver understøtnings linje

Support Z Distance –  Afstand mellem understøtning og printet

Hvor langt man ønsker mellem printet og understøtning top/bund

Support top Distance –  Afstand mellem toppen af understøtning og printet

Hvor langt man ønsker fra toppen af understøtning til printet.

Support bottom Distance –  Afstand mellem bund af understøtning og printet

Hvor langt man ønsker fra bund af understøtning til printet.

Support X/Y Distance –  Understøtnings afstand, X/Y retning

Afstand fra understøtning til printet i X/Y retning

Support Distance Priority –  Understøtnings afstand, prioritering

Hvilke af de foregående afstande der skal prioriteres først.

Support X/Y Distance –  Minimum Understøtnings afstand X/Y

Afstand fra understøtningsstrukturen til printet, X/Y retning

Support Stair step height –  Understøtnings højde, trappe

Trappe lignende understøtning, fra bund mod printet.
0 = Off

Support Stair step maximum width –  Understøtnings højde, trappe max bredde

Max bredde af ovenstående.

Support join distance –  Understøtnings forbindelses afstand

Max afstand mellem support strukturer, når de er tættere end dette laves de                                                 til en.

Support horisontal expansion –  Understøtnings udvidelse horisontalt

Offset som tilføjes, positiv værdi kan glatte support ud og gøre det mere robust.

Support infill thickness –  Understøtnings udfyldnings tykkelse

Tykkelse pr lag, for infill af understøtning

 

Enable support interface –  Aktiver support grænseflade

Laver en tæt flade oven på understøtning, op mod printet

Enable support roof –  Aktiver support grænseflade ”tag”

Laver en tæt flade oven på understøtning, i top, op mod printet

Enable support floor –  Aktiver support grænseflade ”gulv”

Laver en tæt flade oven på understøtning, i bund, hvor der ligger op mod print

Use towers –  Brug tårn

Laver specielt tårn for små broer, denne er bredere end det der printes

Tower diameter –  Diameter på tårn

Minimum diameter –  Mindste Diameter

Tower roof angle –  Tårn top vinkel

Vinklen på tårn I top, jo laver des fladere.

 

Build plate Adhesion – Plade Vedhæftning

 

Build plate adhesion type –  Vedhæftnings type på pladen

Kilde : www.simplify3d.com

Skirt line count –  Antal linjer I skirt

 

Skirt Distance –  Skirt afstand

Afstand mellem skirt og printet

Skirt/Brim minimum lenght –  Skirt/Brim minimum længde

Minimums længe der skal laves for ovenstående, extra vil blive lagt til for at opnå denne værdi

 

Mesh Fixes – Mesh reparationer 

Union overlapping volumes –  Overlappende dele

Hvis der internt er overlappende objecter, så laves de om og printes som en.

Remove all holes –  Fjern alle huller

Lukker alle interne huller, og bevarer kun den ydre form.

Extensive stitching –  Større reperationer

Prøver at lukke huller, og smelte den sammen med tilstødende geomentri

Keep disconnected faces –  Større reparationer

Prøver at lukke huller, og smelte den sammen med tilstødende geomentri

Maximum Resolution –  Max opløsning

Minimum størrelse af et linje segment efter slicing

Merge Meshes Overlap –  Sammenlægger mesh overlap

Laver lidt overlap på mesh som rører hinanden

Remove Mesh Intersection –  Sammenlægger mesh overlap

Fjerne områder hvor flere mesh overlapper hinanden

 

Special Modes – Special tilstande

Print sequence –  Print sekvens

Printe alle objekter på en gang, eller en af gangen

 • All at once – Alle på en gang
 • One at the time – En af gangen

Mold –  Form

Printer en form til modellen

 • Minimal mold width – Mindste bredde på formen
 • Mold Roof height – Højde toplag på formen
 • Mold Angle – Hældning på udhæng
  0 = ydre væg er vertikal
  90 = ydre del følger modellens form

Surface mode –  Overflade mode

Kun overflade (Surface), som volumen (Normal),  eller med volumen og løse overflader (Both)

Spiralize Outer Contour –  Ydre kontur

Laver en solid model om til kun at bestå an en enkelt ydre væg (vase mode)

Smooth Spiralize Outer Contour –  Udglat ydre kontur

Laver kontur mere glat

Relative Extrusion –  Relativ extrudering

Relativ istedet for absolut, god til post processing gcode

 

Experimental – Experimenterende

Tree support –  Support i træstruktur

Speciel struktur af support.

Slicing tolerance –  Tolerance når der slices

Detalje graden af slicing resultatet.

Maximum Resolution –  Max opløsning

Angiver mindste størrelse på en linjer.
Højere værdi, giver lavere opløsning.

Break up support in chunks –  Bræk support af I klumper

Fjerne nogle support linjer, så support er nemmere at fjerne

Enable draft shield –  Aktiver træk skærm

Printer en skærm rundt om emnet, for at mindske evt. træk

Make overhang printable –  Gør udhæng mulig at printe

Ændre geometrien, så der skal bruges mindre support
Maximum Model angle  – Max hældning af udhæng efter de er lavet så de kan printes

Enable Coasting –  Aktiver coasting

Coasting erstatter den sidste del a fen linje hvor der skal extruderes
I stedet for at extrudere, bruger den trykket til at printe det sidste stykke.
Kan formindste ”striging”

 

Alternate Skin Rotation –  Alternativ rotation af print

Gældende for top og bund lag.
Som normalt printes der kun diagonalt
Denne funktion bruger kun  x og y retninger

Spaghetti infill –  Spaghetti udfyldning

Printer infill så ofte at det kryller rundt, I uforudsigelige mønstre

Enable Conial Support –  Aktiver konisk support

Laver support tyndere i bunden end i toppen

 Hollow Out Objects –  Gør emner hule

Fjerner alt infill, og gør det muligt at lave support, inden i.

Fuzzy Skin –  Fuzzy vægge

Printeren ”ryster” tilfædigt, og giver ydre overflade et mere ”råt” udseende

Flow rate compensation max extruder offset –  Max afstand I mm for at kompensere

Flow rate compensation factor –  Flow rate, kompensering

Faktor for flow rate

Wire printing –  Tråd printing

Giver et trådet udseende, ved at ”printe i luften”

Use adaptive Layers –  Brug tilpasnings dygtige lag

Tilpasser laghøjde i forhold til objektet form.

8 tanker om “CURA på dansk

 1. Hey Rudy
  Tak for at du har haft overskud til at oversætte Cura til DK.
  tror virkelig at der er rigtig mange dansker der vil bruge din side.
  Jeg har megen glæde af det arbejde du har lagt i denne oversættelse B-)

 2. Hej Rudy. Det her er super godt arbejde du har lavet her. det har hjulpet mig rigtig meget med at forstå hvad de forskel på de div ting er. Mangler lidt billeder måske ellers er det helt i hus.

 3. Hej det er et godt værk du har lavet
  men hvad med alfabetisk ord række
  eks hvad er— bowden— tube

  i en sætning –sige du skulle skifte fittings til din bowden tube.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *